Qualcomm hướng đến máy tính luôn kết nối và pin “trâu” như điện thoại

Chúng ta đang có những chiếc điện thoại thông minh sử dụng hơn một ngày, đồng thời liên tục kết nối Internet. Thế tại sao máy tính lại không thể làm giống như thế?