Cân nhắc nâng cấp iOS 12 vừa ra mắt

Lần này, nó là một bản cập nhật lớn cho một phiên bản chính. Vì vậy, hãy xem có nên nâng cấp cho thiết bị của mình ngay hay không.