Những tính năng giúp nâng cao hiệu quả công việc trong Android P

P là viết tắt của Productivity- năng suất. Vì vậy, Google muốn giúp bạn hoàn thành nhiều công việc hơn với nỗ lực ít hơn trong phiên bản mới.