[Tuổi trẻ Thới An] Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Phát huy truyền thống thanh niên xung kích, tình nguyện, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường Thới An, quận Ô Môn, tích cực vận động đoàn viên thanh niên và người dân