Xây dựng thế hệ thanh niên “Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”

Góp phần xây dựng thế hệ thanh niên “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới hoạt động, phong trào, tạo sân chơi, rèn luyện đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh. Qua đó, giúp các bạn trẻ càng trưởng thành hơn, xứng đáng là người chủ tương lai đất nước.

 • Cán bộ, đảng viên phải nêu gương

  Nhằm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

 • Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên

  Hiện nay, toàn Đảng đang tập trung triển khai và thực hiện Nghị quyết 04 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 • Tập trung chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng

  Tập trung chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng

  5 năm qua, kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4 khóa XI) Đảng ủy thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai đã tập trung khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu; đồng thời, tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

 • Phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer

  Phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer

  Nhiều năm qua, cùng với thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, các cấp ủy Đảng trong thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tộc Khmer học tập tiến bộ và cống hiến, chú trọng công tác phát triển đảng viên (ĐV) trong đồng bào dân tộc Khmer. Tuy nhiên, việc phát triển (ĐV) trong đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn gặp khó khăn, hạn chế đòi hỏi các cấp ủy đảng có giải pháp đồng bộ hơn nữa.

 • Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng

 • Xây dựng đảng vững mạnh từ “gốc rễ”

  Xây dựng đảng vững mạnh từ “gốc rễ”

  Bài cuối: Quyết liệt triển khai, thực hiện các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 • Xây dựng đảng vững mạnh từ “gốc rễ”

  Xây dựng đảng 
vững mạnh từ “gốc rễ”

  Bài 2: Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

 • Xây dựng đảng vững mạnh từ “gốc rễ”

  Xây dựng đảng vững mạnh từ “gốc rễ”

  Thực tiễn 87 năm ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) luôn là "gốc rễ" của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, bảo đảm cho đường lối của Đảng đi vào cuộc sống… Xác định tầm quan trọng đó, nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để "gốc rễ" của Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn diện ở địa phương, đơn vị.

 • Tăng cường kiểm tra, giám sát để xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Tăng cường kiểm tra, giám sát 
để xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Năm 2016, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Trường Thành, huyện Thới Lai đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) đối với các chi bộ và cán bộ, đảng viên. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh nhiều chi bộ, cán bộ, đảng viên và thi hành kỷ luật 2 đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng.