Bước tiến mới ở quận Thốt Nốt

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ có 13/14 chỉ tiêu đã đạt và vượt tiến độ, trong đó 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch cả nhiệm kỳ.

 • Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình

  Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, tôi nhận thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) bước đầu đã được ngăn chặn và đẩy lùi.

 • Nâng cao trình độ lý luận chính trị 

  Nâng cao trình độ lý luận chính trị

  Nâng cao trình độ lý luận chính trị được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm khắc phục những yếu kém về công tác tư tưởng sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 • Chi bộ khu vực 9 làm theo gương Bác 

  Chi bộ khu vực 9 làm theo gương Bác

  Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân chỉnh trang đô thị

 • Lắng nghe cơ sở 

  Lắng nghe cơ sở

  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ vừa tổ chức 6 hội nghị đối thoại với 414 bí thư chi bộ trong Đảng bộ Khối.

 • Nâng cao năng lực tư duy của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược 

  Nâng cao năng lực tư duy của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược

  TCCS - Bên cạnh các yếu tố về đạo đức, sức khỏe, tính cách..., tư duy của người lãnh đạo là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định hiệu quả lãnh đạo.

 • Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

  Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Người, tự phê bình và phê bình giúp xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

 • Tư tưởng vĩ đại của C.Mác với cách mạng Việt Nam 

  Tư tưởng vĩ đại của C.Mác với cách mạng Việt Nam

  Nhân loại mãi mãi khắc ghi những cống hiến to lớn của C.Mác - Người đã cùng Ph.Ăng-ghen xây dựng nên hệ thống lý luận cách mạng và khoa học, là kim chỉ nam, vũ khí tinh thần sắc bén, soi sáng sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới

 • Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND 

  Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND

  Mới đây, tại Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện, Thường trực HĐND thành phố đã chọn chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng trong việc ban hành các nghị quyết của HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015” để thảo luận.

 • Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vững mạnh 

  Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vững mạnh

  10 năm qua, các cấp công đoàn TP Cần Thơ nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, động viên đội ngũ công nhân, viên chức, lao động

 • Sức sống mới trên quê hương anh hùng 

  Sức sống mới trên quê hương anh hùng

  43 năm sau Ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Nghĩa đã ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, nỗ lực phấn đấu, xây dựng quê hương giàu đẹp.

 • Chuyển biến ở Đảng bộ xã Đông Bình 

  Chuyển biến ở Đảng bộ xã Đông Bình

  Năm 2018, các cấp ủy Đảng trong xã tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm... Phát huy vai trò nêu gương

 • Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn sai sót

  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ra đời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.