Giúp dân thực hiện khát vọng làm giàu

Hệ thống chính trị xã Định Môn, huyện Thới Lai, đã tích cực vận động, triển khai nhiều giải pháp giúp người dân nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích.