Chuyển biến mới ở phường Thới Hòa

Hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 ), cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phường Thới Hòa, quận Ô Môn tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm; ra sức tu dưỡng đạo đức, lối sống, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 • Giá trị nhân văn trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

  Giá trị nhân văn trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, động viên đồng bào, chiến sỹ phát huy truyền thống yêu nước thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

 • Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

  Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

  Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS).

 • Tuổi trẻ Vĩnh Thạnh làm theo lời Bác 

  Tuổi trẻ Vĩnh Thạnh làm theo lời Bác

  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05), đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Vĩnh Thạnh

 • Nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ 

  Nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ

  Trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị của TP Cần Thơ đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn

 • Lý luận của C. Mác về đấu tranh giai cấp và ý nghĩa thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

  Lý luận của C. Mác về đấu tranh giai cấp và ý nghĩa thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

  Trên cơ sở lý luận của C. Mác về nguồn gốc giai cấp, đấu tranh giai cấp là tất yếu trong xã hội có giai cấp, lực lượng và tiến trình đấu tranh giai cấp trong xã hội tư bản chủ nghĩa, bài viết chỉ ra một số ý nghĩa có tính phương pháp luận trong việc giải quyết vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay.

 • Đoàn kết xây dựng quê hương 

  Đoàn kết xây dựng quê hương

  UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 • Những bông hoa trong vườn Bác 

  Những bông hoa trong vườn Bác

  Thực hiện phong trào “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, Hội đồng Đội TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, đồng thời, tạo nhiều sân chơi giúp đội viên, thiếu nhi học tập

 • Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam

  Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam

  Chưa bao giờ cụm từ “chủ nghĩa dân túy” được nhắc nhiều đến như vậy trên chính trường và báo chí thế giới. Giới phân tích chính trị thì lo lắng sự thắng thế của làn sóng dân túy có thể dẫn đến những kết quả khó đoán, bất ngờ và tác động bất ổn đến nền chính trị các nước, các khu vực và thế giới.

 • Thường Thạnh khởi sắc 

  Thường Thạnh khởi sắc

  Hơn 4 năm qua, Đảng bộ phường Thường Thạnh tập trung lãnh đạo xây dựng và phát triển toàn diện phường theo Nghị quyết số 09-NQ/QU của Quận ủy Cái Răng (Nghị quyết 09 của Quận ủy).

 • Đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng

  Theo tôi, là cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, nói và làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 • “Làm theo” gương Bác từ những việc nhỏ 

  “Làm theo” gương Bác từ những việc nhỏ

  Qua gần 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị), nhiều địa phương, đơn vị, đoàn thể đã triển khai nhiều mô hình cụ thể

 • Chuyển biến tích cực qua phong trào “tự soi, tự sửa” 

  Chuyển biến tích cực

qua phong trào “tự soi, tự sửa”

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã phát động phong trào “tự soi, tự sửa” những hạn chế, khuyết điểm trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV).