Phát huy truyền thống, bản chất của “Bộ đội cụ Hồ”

Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Bình Thủy là một trong những tập thể tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được Thành ủy tuyên dương, khen thưởng nhân dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 • Nhiều giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

  Nhiều giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  Với mục tiêu xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đã thực hiện đồng bộ, sáng tạo các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết (NQ) Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện.

 • Những nông dân dám nghĩ, dám làm 

  Những nông dân dám nghĩ, dám làm

  Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội Nông dân thành phố đã tập trung vận động, hỗ trợ nông dân xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. 5 năm qua, mỗi năm bình quân thành phố có trên 45.000 lượt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

 • Học Bác tính cần, kiệm 

  Học Bác tính cần, kiệm

  25 năm qua, Thiếu tá Võ Thị Hiệp Thương, nhân viên Văn thư - bảo mật Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố luôn là tấm gương cán bộ thực hiện tốt việc cần, kiệm trong công tác.

 • Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 

  Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

  Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND thành phố, mới đây, Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị phản biện đối với 1 dự thảo báo cáo và 4 dự thảo nghị quyết

 • Bước tiến mới ở quận Thốt Nốt 

  Bước tiến mới ở quận Thốt Nốt

  Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ có 13/14 chỉ tiêu đã đạt và vượt tiến độ, trong đó 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch cả nhiệm kỳ.

 • “Tự soi, tự sửa” để tạo chuyển biến 

  “Tự soi, tự sửa” để tạo chuyển biến

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã phát động phong trào “tự soi, tự sửa”. Qua hơn 1 năm thực hiện phong trào, cấp ủy, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ xã Thạnh Tiến đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm.

 • Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

  Tăng cường kiểm tra, giám sát,

góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Ninh Kiều đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng.

 • Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng

  Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng

  Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, thường xuyên, lâu dài

 • Sức mạnh từ lòng dân 

  Sức mạnh từ lòng dân

  Năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy đã vận động xã hội hóa hơn 10,2 tỉ đồng để mở rộng, nâng cấp các hẻm, bắc cầu bê tông

 • Đoàn kết chăm lo an sinh xã hội 

  Đoàn kết chăm lo an sinh xã hội

  Những năm qua, UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo đoàn kế​t, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội...

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận địa phương 

  Nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận địa phương

  Sau khi khảo sát 85 xã, phường, thị trấn (vào tháng 3- 2018), Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ tiếp tục tổ chức 2 đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của UBMTTQVN các quận, huyện (vào cuối tháng 5 năm 2018).

 • Nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt 

  Nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt

  Đảng ủy Các khu chế xuất và công nghiệp (CKCX&CN) Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)