Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chỉnh đốn Đảng

Thời gian qua, cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và cán bộ, đảng viên.

 • Hội thảo khoa học về 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 

  Hội thảo khoa học về 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân

  Hội thảo nhằm làm sáng tỏ chủ trương đúng đắn, sáng tạo và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Trung ương Cục miền Nam, cùng các cấp bộ đảng ở miền Nam đối với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

 • Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân 

  Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

  Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ được UBND huyện đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu huyện về công tác cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2017.

 • Nghi binh chiến lược trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

  Nghi binh chiến lược trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

  Phía Mỹ hoàn toàn bị bất ngờ bởi đòn tiến công của phía cách mạng vào hệ thống đô thị miền nam. Sự bất ngờ đó xuất phát chủ yếu từ một kế hoạch nghi binh rộng lớn, bao gồm cả chính trị, quân sự, ngoại giao.

 • Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội 

  Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội

  Thời gian qua, UBMTTQVN quận Bình Thủy tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

 • Sắp xếp biên chế tinh gọn 

  Sắp xếp biên chế tinh gọn

  Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ô Môn đã tiến hành sắp xếp lại biên chế cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội và đơn vị sự nghiệp của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ.

 • Nhiều chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ 

  Nhiều chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, Chi bộ Mặt trận – Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Thới Lai đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt, cam kết thực hiện tốt các nội dung của NQTW4.

 • Nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên

  Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là NQTW4) ban hành rất kịp thời, đúng lúc.

 • Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ

  Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ

  Để có cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy chế về kiểm soát quyền lực và phòng, chống “chạy chức, chạy quyền”, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng chuyên đề

 • Cựu chiến binh xây dựng quê hương 

  Cựu chiến binh xây dựng quê hương

  Năm 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã phát động hội viên, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc, như: làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tham gia bảo hiểm y tế…

 • Đa dạng hình thức tập hợp, thu hút hội viên 

  Đa dạng hình thức tập hợp, thu hút hội viên

  Xác định xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong thành phố tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa mô hình, hình thức tuyên truyền… Qua đó, góp phần tập hợp, thu hút nhiều hội viên tham gia hoạt động Hội.

 • Đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống 

  Đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống

  Thời gian qua, các cơ sở Đoàn thường xuyên đổi mới hình thức giáo dục truyền thống thông qua các chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử, tham quan các di tích lịch sử

 • Tự hào tiếp bước cha anh 

  Tự hào tiếp bước cha anh

  Hơn tuần qua, nhiều cơ sở Đoàn sôi nổi ra quân thực hiện nhiều phần việc thiết thực, hưởng ứng Hành trình “Hào khí Lộ Vòng Cung anh hùng” do Thành đoàn Cần Thơ phát động.