10/11/2017 - 11:05

Cần Thơ đặt mục tiêu phát triển bền vững 

(CTO)- “Phát triển bền vững – giải pháp cho TP Cần Thơ đến năm 2030”-hội thảo khoa học do UBND TP Cần Thơ tổ chức sáng 10-11. Hội thảo nhằm quy tụ ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cho mục tiêu phát triển bền vững thành phố giai đoạn tới.

Giai đoạn 2013-2016, các mục tiêu phát triển bền vững đã được lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của thành phố. Bước đầu đã giải quyết được những vấn đề bức thiết đang đặt ra trong 3 lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Thành phố có những bước chuyển biến mới, GRDP thành phố giai đoạn này tăng 7,1%.

Lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và các quận, huyện tham dự hội thảo

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu các sở, ban ngành thành phố và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững với nội dung và hình thức phù hợp cho từng nhóm đối tượng trong xã hội. Kiện toàn và tăng cường hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững thành phố; chủ động lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Định hướng giải pháp cho thành phố đến năm 2030, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch hành động về phát triển bền vững TP Cần Thơ giai đoạn 2017-2020. Theo đó, thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, xây dựng nông thôn mới; phát triển bền vững hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; ổn định quy mô, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số; nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, thực hiện các biện pháp làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu và hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết