19/08/2017 - 21:15

Bàn giải pháp quản trị nguồn nước 

(CT)- Ngày 19-8, Nhóm Diễn đàn đối tác chính sách về An ninh lương thực (PPFS) kết thúc hội thảo “Thách thức đối với an ninh lương thực và tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu trong khu vực APEC” sau 2 ngày làm việc.

Đại biểu dự hội thảo

Đại biểu dự hội thảo

Đại biểu dự hội thảo

Các nền kinh tế thảo luận về những khoảng cách trong việc quản trị nguồn nước của các nền kinh tế APEC, tình hình quản lý và sử dụng nước trên sông Mekong…Phân tích và chỉ rõ thách thức chung mà các nền kinh tế APEC đang phải đối mặt là các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng tăng và khan hiếm nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt ở nhiều nơi. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các nền kinh tế trong quản lý nguồn nước, với canh tác nông nghiệp tốt, tưới tiêu tiên tiến. Đề xuất các giải pháp để tăng cường phối hợp, liên kết giữa các chính phủ và người dân của các nền kinh tế  trong quản lý và sử dụng tài nguyên nước.

Tin, ảnh: Văn Cộng

Chia sẻ bài viết