ORA-12541: TNS:no listener --- Bao dien tu Can Tho ---
Thứ tư, 26/04/2017 - 1 giờ 27
Liên kết website
 
Góp ý  
Họ & tên
Email
Gửi tới
Tiêu đề
Nội dung
 
TIN VẮN

MỚI CẬP NHẬT
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM