• 23 - 32 ℃

    Đêm không mưa, ngày nắng

Tỷ giá ngoại tệ (nguồn: Vietcombank)
Mua Bán
AUD 16,909 17,170
CHF 22,589 23,053
EUR 26,573 26,908
HKD 2,866 2,931
JPY 197 201
USD 22,675 22,745
Giá vàng (nguồn: SJC)
Loại Mua Bán
SJC - 10L 36.270 36.470
Vàng 9999 34.540 35.240